Privatlivspolitik

Etik og beskyttelse af privatlivet er et vigtigt fundament i min psykoterapeutiske praksis.  Jeg har som værdi, at klienter, som henvender sig her, kan gøre det på et oplyst grundlag, og ser det som fundamentalt, at man kan føle sig tryg ved, hvordan ens sikkerhed og beskyttelse er som klient her i klinikken.

I forbindelse med persondataforordningen gør nedenstående sig fuldt gældende i min praksis; småbørnsfamilier.dk

Etik

Jeg overholder Dansk Psykoterapeutforenings etiske regelsæt. 

Tavshedspligt

Jeg har fuld tavshedspligt og må ikke dele nogen former for private oplysninger, som terapeuten via arbejdet bliver bekendt med, med andre end klienterne selv.

Der findes sjældne lovgivne undtagelser til dette, som for eksempel går på, at jeg som terapeut skal indgive en underretning, hvis jeg bliver bekymret for et barns trivsel og udvikling, formoder at et barn har brug for særlig støtte, eller at jeg skal handle professionelt hvis en klient sætter sit eget eller andres liv i fare.

Jeg kan ikke udtale mig til andre om folk, der går i terapi her. Jeg kan ikke engang fortælle hvorvidt en person kommer til samtaler her eller ej.

Journalføring

Jeg passer godt på dine oplysninger og behandler kun oplysninger der har betydning for at kunne hjælpe dig bedst muligt. Jeg journalfører i et krypteret og lukket sikkerhedsmæssigt forsvarligt journalføringssystem. Når mine papirnoter er skrevet ind, makuleres de.

Oplysningerne føres kun som interne arbejdspapirer og deles aldrig med nogle andre, hverken personer, offentlige eller private instanser, uden at du forinden er blevet adspurgt og har samtykket i dette, hvilket i praksis stort set aldrig sker.

Da mine journaler således kun fungerer som mine egne arbejdspapirer, journalfører jeg også kun de højest nødvendige persongenkendelige oplysninger for at kunne give den bedste behandling eller for at opfylde lovgivningen. Dog skal jeg helst have et telefonnummer og en e-mailadresse opført for at kunne kontakte dig ved sygdom eller lignende. Jeg gemmer journalerne i 5 år, fordi jeg ofte har klienter der henvender sig igen senere og så er det en hjælp for mig at kunne læse op på historikken.

Supervision

Som psykoterapeut går man i supervision og henter hjælp, vejledning og rådgivning hos kolleger også i forhold til specifikke sager. I sådanne sammenhænge er der tale om samtaler imellem mennesker, hvor alle har tavshedspligt, både om de klienter der tales om og om indholdet af hvad der bliver talt om i supervisionen. Formålet med supervision er at sikre den faglige standard i behandlingen, det vil sige at give klienterne den bedst mulige hjælp.

Når du henvender dig

Henvendelse kommer ad disse veje:

  1. Man ringer eller SMS’er til mig på tlf. +45 60 59 55 46, som er et arbejdstelefonnumer, telefonen er renset for aps, der måtte kunne opsnappe din henvendelse.
  2. Man sender mig en e-mail til adressen kontakt@smaabornsfamilier.dk.
  3. Man kan skrive til mig på facebook og instagram
  4. Man kan skrive til mig via kontaktformular på min hjemmeside småbørnsfamilier.dk
  5. Når jeg svarer klienter sker det via en krypteret email.

Hvis du sender personfølsomme oplysninger til mig ryger de således ind i et krypteret system, og når jeg sender noget til dig vil jeg gøre det fra en krypteret mail-forbindelse. Når du sender noget til mig regner jeg det som en accept af, at jeg må gemme oplysningerne i journalen, uvæsentlige oplysninger som fx tidsbestilling, sletter jeg.

Brug af dit telefonnummer eller e-mailadresse

Jeg har ikke e-mails fra klienter liggende i min mailboks, jeg sletter dem hurtigt og overfører vigtige oplysninger til journalsystemet

Udtalelser

Hvad angår retslige sager vedrørende klienter udtaler jeg mig af princip ikke og vil til enhver tid henholde mig til min tavshedspligt, når det kommer til fx samværssager eller skilsmissesager, hvor en af parterne måtte ønske en udtalelse fra mig som psykoterapeut på baggrund af tidligere parterapi. De eneste undtagelser jeg laver er dem, som følger af loven, som ovenfor nævnt, som groft sagt omhandler børn og unge, samt mennesker der vurderes farlige for sig selv eller andre.

Fakturering

Når du har betalt for en terapi generes der en faktura. Fakturaen sendes til dig på e-mail.

Databehandleraftaler

Jeg har databehandleraftaler med:

Regnskabsprogrammet Dinero

Booking- og journalsystemet Terapeutbooking

Danastar (krypteret email og video)

Paragrafferne

Man kan læse mere om reglerne disse steder, som er den lovgivning der danner grundlag for behandlingen af oplysningerne:

Autorisationsloven

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192522

Vejledning

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076

Dansk Psykoterapeutforenings etiske regelsæt

https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/

Skatteloven

Databeskyttelsesloven

Cookie politik

Hjemmesidens brug af cookies

Denne hjemmeside anvender cookies til følgende formål:

  • Teknisk funktionalitet.
  • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores hjemmeside og hvad de læser om.

Ejeroplysninger
Denne hjemmeside udbydes af:

Mette Fog-Petersen

Telefon: +45 60 59 55 46

Kontakt@smaabornsfamilier.dk

Cookies
Denne hjemmeside anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser, for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, indholdet bliver ikke delt med nogen, og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/guide-undgaa-blive-overvaaget-saadan-sletter-du-dine-cookies

Sådan undgår du cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/fravalg

Hvad cookies bruges til på vores website
– Vi bruger kun cookies til at måle besøgsflow på hjemmesiden via Googleanalytics og aflæse hvilke emner der er størst interesse for.

Google Analytics (trafikmåling)
Hjemmesiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle besøgsflow på hjemmesiden. Oplysningerne bruges internt, og sælges eller videregives ikke til andre.